Diaconiehuis Ten Post

De zorg voor de armen was vroeger een taak van de kerk. Die taak werd uitgevoerd door de diaconie. De kerk zamelde geld in voor de armen en onderhield ook mensen. Voor de allerarmsten waren er armenhuizen. De diaconie was daar eigenaar van. In bijna elk dorp was er een. ook in Ten Post. Aan het begin van Ten Post, komend uit de richting Wittewierum, stond aan de B Kuiperweg ook een armenhuis. Dit huis werd gebouwd in 1793. Het armenhuis werd midden jaren 1930 afgebroken.
Het armenhuis staat links, gezien uit de richting Wittewierum. Tegenover de oude openbare school.