Nederlands Hervormde Kerk

30 juni 1974
Ds.Niemeyer preekt op beroep in Wittewierum
(bron: Prekenschrift Ds.N.)

10 november 1974
De heer M.M.Ph.Niemeyer wordt bevestigd en doet intrede als Pastoraal Medewerker bij de Hervormde Gemeente van Wittewierum (en Ten Post) en Lellens in de Hervormde Kerk te Lellens.
(bron: Afdruk van de orde van Dienst in het archief HV)

28 oktober 1979
De heer M.M.Ph.Niemeyer houdt zijn afscheidspreek als Pastoraal Medewerker bij de Hervormde Gemeente van Wittewierum (en Ten Post) en Lellens in de Hervormde Kerk te Lellens. Wegens vertrek naar Wadenoyen.
Bij zijn bevestiging aldaar zijn bijna alle gemeenteleden van hier aanwezig.
Ds.Niemeyer was zeer geliefd in en buiten de NH kerk alhier
(bron: Familiearchief Niemeyer)

6 januari 1985
De 74-jarige mevr. Saartje Pestman uit Ten Post stopt, na 45 jaar, officieel als organiste van de Ned.Herv.gemeenten Lellens, Wittewierum en Ten Post.
(bron: Krantenknipsels NVhN)