Kerk De Hoeksteen aan de Jan Zijlstraat


In De Groninger Kerkbode van 13 september 1986 stond een artikel van ene S. Scheper over "De Hoeksteen".
Hieronder het eerste deel van de tekst van het artikel.

Het huis en zijn bewoners
Geref. kerk Ten Post

Boven de ingang van de kerk staat in sierlijke letters haar naam: "De Hoeksteen". Als iemand die niet in de Bijbel thuis is je zou vragen: Wat betekent die naam, ik begrijp dat niet? Wat heb je dan een mooie gelegenheid om een goed woord over Jezus te zegge.
Als je binnenkomt is er eerst een grote ontmoetingshal, die ook gebruikt wordt als grote zaal (als aanvulling op kerkeraadskamer, toneel en keuken).
De kerk is gebouwd in 1965 en de architect was Ebels uit Stadskanaal.
De kerk is zeskantig en de banken zijn waaiervormig om het liturgisch centrum geplaatst. Er zijn banken waarop het moeilijk is een uur te zitten, maar als je op de kerkbanken in Ten Post plaatst neemt vergeet je dat je zit en kun je ongestoord en voluit meedoen met de dienst en luisteren naar de preek. Ik vind het de meest ideale banken die ik tegengekomen ben; passend voor lang en kort; geschikt voor je kerkboeken: probeer ze maar eens. De banken zijn een ontwerp van de heer Klont uit Ten Post en ook door hem gefabriceerd.
En als je daar dan zit en het orgel begint dan doet dat orgel mij wat, meer dan een pijporgel. Het is een Riha electronisch orgel met voor de bovenklavier 17 stemmen; onderklavier 15 en voetpedaal 7 stremmen. Als onze organist dit leest denkt hij dat ik abnormaal ben.
Rondom het orgel staan verschillende banken, die als een galerij dienst doen.
Boven de achtermuur van de galerij zijn uitschuifraampjes voor de ventilatie. Dat gaf de jeugd enkele jaren geleden de gelegenheid om op oudejaarsavond via het dak van de zaal een paar duiven  de kerk in te laten. Dachte ze aan ps. 68?
Het is nu eenmaal een recht in het Groningerland om op oudejaarsavond kattekwaad uit te halen met een ongeschreven wet dat er niets vernield mag worden. Van dat recht maakte ook de Gereformeerde jeugd gebruik.
Zie voor het tweede deel van dit artikel bij Kerkgeschiedenis -> Latere protestantse eeuwen.