Kerkhof Wittewierum


Stichting Oude Groninger Kerken, Jaarverslag 1988:
De Stichting Oude Groninger Kerken zal worden betrokken in het overleg over de rehabilitatie van het kerkhof op het kloosterterrein van Wittewierum.

25 april 1990
De gemeenteraad besluit het in zeer slechte staat van onderhoud verkerend kerkhof rond de kerk van Wittewierum te laten opknappen
(bron: Kroniek Dick Kuil)

Groninger Kerken Actueel, September 1990:

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van 25 juni 1990 de overdracht van het kerkhof van Wittewierum aan de Stichting Oude Groninger Kerken goedgekeurd.
Vóór de overdracht zal de Stichting Landschapsonderhoud Groningen het verwaarloosde kerkhof en de omringende gracht in aanvaardbare staat brengen.
Dat gebeurt in nauw overleg met het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen: evenals de kerk (sinds 7 april 1977 ons eigendom) is het kerkhof als stede van het beroemde klooster Bloemhof immers een beschermd monument.

In het programma bij de ingebruikname van de kerk van Wittewierum in 2003 staat:
Nadat in 1992 reeds enig herstel van kerkhof en grafmonumenten kon worden gerealiseerd, werd in 1998-1999 het kerkhof omvangrijk gerestaureerd.